Acid Stain podovi

 

 

Jedinjenje koje se sastoji iz soli metala i priključenih kiselina različitih vrsta, nanosi se na betonske osnove na samo-nivelišućim materijalima, itd, i sa njima razvija hemijsku reakciju koja generiše obojene kristale soli koji popunjavaju mikro šupljine u betonu i time trajno boje betonsku površinu.
Dekorativne betonske boje, novi tip dekorativnog betona je smesa koja je sačinjena od metalnih soli i dodatih kiselina različite prirode. Nanosi se na betonsku osnovu na samo-poravnavajuće materijale i sa njima dolazi do hemijske reakcije koja proizvodi obojene kristale soli koji popunjavaju mikro rupe u betonskoj osnovi, trajno bojeći površinu.
Moguće je dobiti vizuelni efekat koji podseća na različite mermere i prirodni kamen. Nude se u 6 standardnih boja i moguće je stvoriti niz tonova. Kiselina može stvoriti različite boje ukoliko se koristi na različitim površinama, prema tome savetuje se testiranje pre izvođenja radova.

 

Štampani beton | Štampani zidovi | Izolacija od trske i fasade | Behaton ploče | Acid Stain