Štampani beton

 

 

Tehnika izrade štampanog betona je zapravo izlivanje betonskih površina po projektnom zadatku investitora u cilju zadovoljenja kako tehničkih, tako i estetskih normi.
Da bi se to postiglo, moraju se primeniti adekvatni koraci prilikom pripreme površine koja se betonira kao i postavljanje armature shodno očekivanom opterećenju u eksploataciji. Pravi se beton visoke marke uz prisustvo potrebnih aditiva kao i fibrinskih vlakana. Materijali koje kao penetrate i boje koristimo pri daljoj izradi štampanog betona su visokog kvaliteta deklarisanih svetskih proizvođača.
Uz primenu izabranih kalupa za štampanje, može se dobiti široka paleta oblika i boja u vidu kamenih motiva, stare cigle, stene kao i unikatnih oblika po narudžbini. Smola koja se nanosi pri finalnoj obradi kao penetrat, betonu daje dodatnu otpornost, dugotrajnost i svež izgled. Mnogi ljudi imaju strah od mogućeg klizanja na štampanom betonu. Treba reći da je podloga atestirana, a za dodatno poboljšanje antiklizne površine, prilikom finalne obrade, dodaju se posebni abrazivi.

 

Štampani beton | Štampani zidovi | Izolacija od trske i fasade | Behaton ploče | Acid Stain